top of page
Psykolog Elias Fjellström Ugrell

Om mig

Elias Fjellström Ugrell, Leg. Psykolog

Jag ser mig själv som humanist och tänker kring människan som en i grunden relationell varelse där alla har sina egna svårigheter att hitta och hantera sin plats i världen, utifrån såväl det samhälle vi lever i som den egna historien och de erfarenheter som gjorts längs vägen.

 

Sällan finns det vare sig enkla eller rätta vägar fram i livet men jag har stor tilltro till individens förmåga att klara av även mycket svåra situationer. Jag tror att det hos de allra flesta, om vilja finns och möjligheten ges, finns hopp att genomföra större förändringar av både den inre och yttre verkligheten. 

 

Jag är som psykolog utbildad i såväl KBT som PDT, men är främst intresserad av den psykoanalytiska skolbildningen och arbetar  utifrån en psykodynamisk terapistruktur.

I första hand erbjuder jag terapi till vuxna individer och par, men har också erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, föräldrar och familjer. Jag är medgrundare och del av Albatross Psykologmottagning.

Om : Om mig
bottom of page