top of page

Psykoterapi

​Jag har en grundläggande syn kring människan som en relationell, språklig och meningsskapande varelse och utgår från att det bakom allt psykiskt lidande finns något att förstå, som i sin tur också kan erbjuda en hjälp att förhålla sig till sig själv och världen. Att gå i terapi är att arbeta med sig själv och att bearbeta sådant som hindrar en att ta sig vidare. Jag kan ta emot de flesta svårigheter eller frågeställningar människor kommer med så länge vi i inledningen lyckas hitta fram till ett gemensamt sätt att ta oss an arbetet. 

 

Jag erbjuder i första hand psykoterapi till vuxna individer och par, men har också erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, föräldrar och familjer. Mitt arbete utgår från en psykodynamisk terapistruktur och nedan ges min kortfattade sammanfattning av den psykodynamiska terapin .

Psykoterapi: Text

Vad är psykodynamisk terapi (PDT)?

Den psykodynamiska terapin, ”the talking cure”, har en lång tradition och kan sägas vara ett paraplybegrepp för en rad olika behandlingsmetoder som under mer än 120 år har utvecklats från den ursprungliga psykoanalytiska psykoterapin som grundades av Sigmund Freud runt sekelskiftet 1900. Den psykodynamiska teorin ser människan som en relationell och språklig varelse. Vi formas av och i våra relationer och det är genom språket som vi förstår både oss själva och den värld vi lever i. Det är också via samtalet med en annan som vi bäst skapar förutsättningar att förändra våra uppfattningar om oss själva och världen och kan hitta nya sätt att ta oss an tillvaron. Den psykodynamiska terapin handlar om att, via utforskande samtal, öka din förståelse för dig själv och din livssituation och att ge en större känslomässig självkännedom. Detta för att du på ett friare och mer ändamålsenligt sätt ska kunna handskas med livet och lösa dina inre och yttre konflikter.


Några centrala grundtankar inom den psykodynamiska traditionen:

  • Det psykiska lidande som du kommer med är meningsbärande, det handlar om någonting. Depressionen, ångesten, tomheten, de snabba känslosvängningarna, de destruktiva livsmönstren, eller vad det nu kan vara, är subjektiva problem som pekar på inre konflikter och livsproblem som går att förstå. Dina svårigheter dyker inte upp från tomma intet, även om det ibland kan tyckas så, utan genom att skapa en bättre förståelse för hur och varför din situation är som den är bereds möjligheter för dig att genomföra de förändringar du behöver få till. 

  • Vi människor är omedvetna om mycket av det som händer inom och med oss. En del av detta handlar om att vi under livets gång automatiserar vissa sätt att vara eller göra. En annan del handlar om en form av inre censur där vi människor psykologiskt försvarar oss mot upplevelser som är smärtsamma, och i stunden för svåra för oss att hantera. Det kan exempelvis handla om traumatiska erfarenheter, om sådant som inte stämmer överens med vår självbild eller om motstridiga känslor, önskningar eller begär. Vi arbetar med att utforska omedvetet innehåll och hur det styr ditt sätt att ta dig an livet.

  • Individens livshistoria och uppväxtmiljö har stor betydelse för den vuxna människans liv. Därför kan det vara viktigt att skapa en förståelse för hur tidigare upplevelser och minnen har påverkat och format dig till den du är idag. Dina relationer, livsmönster och känslomässiga reaktioner här och nu kan ofta förstås bättre i ljuset av din historia.

Psykoterapi: Text
bottom of page